Anyonik Polielektrolitler

Polielektrolitlere flokulantlar da denmektedir.  Atık su  arıtma sistemlerinde koagülant ( pıhtılaştırma ) işleminden sonraki aşamada yumaklaştırma işlemini anyonik polielektrolit gerçekleştirmektedir.  Anyonik polielektrolitler suda bulunan askıdaki katı maddeleri çok hızlı bir şekilde çöktürür. Genelde kimyasal arıtma proseslerinde flokulant olarak kullanılır.