Antiskalantlar

Nanofiltrasyon ve Ters  Osmos sistemlerinde membran yüzeylerinde inorganik kışır ve depozit oluşumunu engelleyen etkili bir üründür. Membran yüzeylerinde kristallenmeyi önleyerek çalışır. CaCO3, CaSO4, BaSO4, SrSO4, CaF2 gibi inorganik kışır içeren sularda etkilidir. Çözünmüş ve çözünmemiş demir üzerinde de etkilidir. İçeriği itibariyle organik bazlıdır.