Demir III Klorür

Demir III klorür, arıtma sistemlerinde koagülant olarak kullanılan asidik özellikli, koyu kahve renkli bir kimyasaldır. Kimyasal arıtma proseslerinde inorganik kuagulant görevi yaparlar ve atık su içerisindeki katı maddeleri çöktürme işlemi öncesi yumaklaştırma görevini yaparlar.