Polialüminyum Klorür

Polialüminyum klorürler; içme suyu arıtma, kullanma suyu arıtma ve atık su arıtma tesislerinde inorganik koagulant olarak kullanılırlar.Su içerisinde bulunan katı partiküllerin birbirine tutunmasını sağlayarak koagulasyon işlemini gerçekleştiren yüksek performansa sahip kimyasallardır.