Teknik Servis

MONO Arıtma Teknolojileri, katı atık sızıntı suyu arıtma tesisleri, yüzey suyu, yer altı suyu ve deniz sularından içme, kullanma ve proses suyu üreten tesisler, atık su arıtma tesisleri ve atık su geri kazanımı tesislerinde sağladığı taahhüt hizmetinin yanı sıra satış sonrası servis ve işletme esnasında yaşanacak işletme problemlerine yönelik teknik servis hizmeti sunmaktadır.