Tedarik

MONO Arıtma Teknolojileri, katı atık sızıntı suyu arıtma tesisleri, yüzey suyu, yer altı suyu ve deniz sularından içme, kullanma ve proses suyu üreten tesisler, atık su arıtma tesisleri ve atık su geri kazanımı tesislerinde kullanılan ekipman, kimyasal ve diğer sarf malzemeler ile ilgili tedarik hizmeti sunmaktadır.