Biga Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi 

PROJE ADI:               BİÇAY ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİ

İDARE:                     BİÇAY BELEDİYELER BİRLİĞİ

KAPASİTE:                170 M  /GÜN

3

PROSES TİPİ:            HARİCİ MEMBRAN BİYOREAKTÖR + NANOFİLTRASYON                                           PROSESİ

KAPSAM:                  ANAHTAR TESLİM İMALAT - SAHA MONTAJI VE DEVREYE ALMA

PROJE TARİHİ:          2018

1/4