Aktif Karbon

Aktif karbonlar, çözeltideki  molekül ve iyonları gözenekleri vasıtasıyla iç yüzeylerine doğru çekerler ve bu yüzden adsorban olarak adlandırılırlar. Su arıtma işlemlerinde  günümüzde kullanılan en iyi aktif karbonlar çeşitli kömürlerden ve doğal materyallerden elde edilir. Bunlar; taş kömürü, mangal kömürü, turba, linyit odun, hindistan cevizi, fındık ve pirinç kabuğu, meyve çekirdekleri ve yağ ürünleridir.