Danışmanlık

​MONO Arıtma Teknolojileri, katı atık sızıntı suyu arıtma tesislerinin işletilmesi, işletme problemlerinin çözülmesi;  yüzey suyu, yer altı suyu ve deniz sularından içme, kullanma ve proses suyu elde edilmesi; atık suların uygun proses ile arıtılarak alıcı ortam deşarj standartlarına uygun halde deşarj edilmesi ve arıtılmış atık suyun geri kazanılması konularında tecrübeli, eğitimli, uzman, genç , dinamik ve sonuç odaklı kadrosu ile sektöründe danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öncü bir kuruluştur.