Mühendislik Projelendirme

​MONO Arıtma Teknolojileri, katı atık sızıntı suyu arıtma tesislerinin kurulumu, yüzey suyu, yer altı suyu ve deniz sularından içme, kullanma ve proses suyu elde edilmesi; atık suların uygun proses ile arıtılarak alıcı ortam deşarj standartlarına uygun halde deşarj edilmesi ve arıtılmış atık suyun geri kazanılması konularında mühendislik, tasarım,dizayn ve projelendirme çalışmaları yaparak sektöründe çözüm ortaklarına ilk yatırım maliyeti, işletme maliyeti ve amortisman süresi gibi bilgileri paylaşarak  hizmet vermektedir.