Kuzey Edirne Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi

PROJE ADI:            KUZEY EDİRNE ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİ

İDARE:                   EDİKAB BELEDİYELER BİRLİĞİ

KAPASİTE:              150 M  /GÜN

3

PROSES TİPİ:          HARİCİ MEMBRANBİTOREAKTÖR +NANOFİLTRASYON PROJESİ

KAPSAM:               ANAHTAR TESLİM İMALAT - SAHA MONTAJI VE DEVREYE ALMA -                                  1 AY İŞLETME 

PROJE TARİHİ:       2018

1/5